Wat is de betekenis van Interventie?

2024-07-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-13
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Interventie

Een interventie is een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Het is op meerdere gebieden van toepassing en het hangt dan ook sterk af van de context waarin het wordt geplaatst. Bij een economische interventie stelt de overheid bijvoorbeeld een minimum- of maximumprijs vast om zodoende in te grijpen in het systeem van vraag en aanb...

2024-07-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

interventie

interventie - Zelfstandignaamwoord 1. tussenkomst 2. (medisch) ingreep

2024-07-13
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Interventie

Bijdrage aan een discussie. In procedures voor het Hof van Justitie betreft het de ondersteuning door een derde partij van een van beide partijen in een geschil, bijvoorbeeld een interventie van Nederland in een geschil tussen de Europese Commissie en België.

2024-07-13
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Interventie

Het door de centrale bank aan- of verkopen van vreemde valuta's in ruil voor de eigen valuta.

2024-07-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

interventie

interventie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-vent-sie 1. ongevraagde bemoeienis, het tussenbeide komen ♢ door zijn interventie is de ruzie bijgelegd 2. helpen om bij een conflict mensen met elkaar te verzoenen...

2024-07-13
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Interventie

een bewuste actie van een professional met de intentie een effect te sorteren bij cliënten. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld: iemand bewustmaken van wat hij precies zegt), als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van een behandeling. Tijdens een behandeling zal...

2024-07-13
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Interventie

Interventie - een handeling die bewust ingezet wordt om een specifiek doel te bereiken. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld iemand bewustmaken van wat hij precies zegt) als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van de behandeling: tijdens een behandeling zal de ther...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-13
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Interventie

Interventie - een bewuste actie van een professional met de intentie een effect te sorteren bij cliënten. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld: iemand bewustmaken van wat hij precies zegt) als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van een behandeling: tijdens een beh...