Wat is de betekenis van Interventie?

2022
2023-03-23
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Interventie

Een interventie is een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren. Het is op meerdere gebieden van toepassing en het hangt dan ook sterk af van de context waarin het wordt geplaatst. Bij een economische interventie stelt de overheid bijvoorbeeld een minimum- of maximumprijs vast om zodoende in te grijpen in het systeem van vraag en aanb...

Lees verder
2019
2023-03-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

interventie

interventie - Zelfstandignaamwoord 1. tussenkomst 2. (medisch) ingreep

Lees verder
2018
2023-03-23
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Interventie

Bijdrage aan een discussie. In procedures voor het Hof van Justitie betreft het de ondersteuning door een derde partij van een van beide partijen in een geschil, bijvoorbeeld een interventie van Nederland in een geschil tussen de Europese Commissie en België.

2017
2023-03-23
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Interventie

Het door de centrale bank aan- of verkopen van vreemde valuta's in ruil voor de eigen valuta.

2017
2023-03-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

interventie

interventie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-vent-sie 1. ongevraagde bemoeienis, het tussenbeide komen ♢ door zijn interventie is de ruzie bijgelegd 2. helpen om bij een conflict mensen met elkaar te verzoenen...

Lees verder
2016
2023-03-23
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Interventie

een bewuste actie van een professional met de intentie een effect te sorteren bij cliënten. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld: iemand bewustmaken van wat hij precies zegt), als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van een behandeling. Tijdens een behandeling zal...

Lees verder
2015
2023-03-23
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Interventie

Interventie - een handeling die bewust ingezet wordt om een specifiek doel te bereiken. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld iemand bewustmaken van wat hij precies zegt) als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van de behandeling: tijdens een behandeling zal de ther...

Lees verder
2014
2023-03-23
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Interventie

Interventie - een bewuste actie van een professional met de intentie een effect te sorteren bij cliënten. Dit kan zowel kleinschalig zijn (bijvoorbeeld: iemand bewustmaken van wat hij precies zegt) als grootschalig, zoals een behandeling. In de klinische setting wordt een interventie meestal gezien als onderdeel van een behandeling: tijdens een beh...

Lees verder
2004
2023-03-23
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

interventie

Militair optreden in een ander land; invasie; aanval. Letterlijk: het tussenbeide komen tussen twee andere partijen. Toen de BBC de Russische bezetting van Afghanistan in 1979 en 1980 voortdurend bestempelde als een ‘intervention’ rees er protest, en niet alleen vanuit etymologische hoek. Kijk ook onder humanitaire* actie (interventie). Westerse in...

Lees verder
2003
2023-03-23
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

interventie

interventie - Ingrijpen van een of meer centrale banken in de wereld om een bepaalde wisselkoersverhouding op peil te houden, een scherpe daling te stoppen (door die valuta te kopen) of een scherpe stijging een halt toe te roepen (door die valuta te verkopen).

1995
2023-03-23
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Interventie

Tussenkomst; ingrijpen; er verandert iets. Actieve handeling om een probleem op te lossen.

1994
2023-03-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Interventie

[Lat. interventio] 1 (alg.) tussenkomst; 2 (jur.) voeging in een burgerlijk geding; 3 inmenging, meestal in gewelddadige zin, van een staat of van staten in de aangelegenheden van een andere staat of staten.

Lees verder
1993
2023-03-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Interventie

tussenkomst

1992
2023-03-23
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Interventie

Geplande tussenkomst of ingreep, zoals toedienen van een medicijn, die moet leiden tot een verandering. Summatief evaluatieonderzoek

1991
2023-03-23
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Interventie

Een binnen de organisatie-ontwikkeling gehanteerde methode om de veranderingsprocessen op geplande wijze richting, inhoud en voortgang te geven. Het gaat daarbij om bewuste acties van de procesbegeleider of (proces)adviseur om een groep, organisatie of groter sociaal systeem - ook wel het cliëntsysteem genoemd - te leren problemen op te lossen.

1990
2023-03-23
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Interventie

In het EMS-systeem gelden onderling vaste wisselkoersen: middenkoersen. De werkelijke koersen mogen daar 2,25% naar boven en naar beneden van afwijken. Deze marge heet de bandbreedte. Dreigt nu de koers van de Duitse Mark door een grote vraag buiten de bandbreedte te stijgen, dan moet de Nederlandsche Bank ingrijpen (interveniëren). Ze kan het aanb...

Lees verder
1976
2023-03-23
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

interventie

1. tussenkomst; 2. stoppen.

1955
2023-03-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Interventie

tussenkomst, bemiddeling.

1950
2023-03-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Interventie

(<Fr.), v., tussenkomst, bepaaldelijk van een staat in de aangelegenheden van een andere staat; — (wisselh.) de acceptatie of betaling ter ere van de trekker of van de en dossant.

1949
2023-03-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Interventie

de inmenging van een staat in de binnen- of buitenlandse aangelegenheden van een andere staat; z non-interventie.