2020-04-06

Interveniërende variabelen

Wat bij de onderzoeksopzet belangrijk is, zijn mogelijke onterecht benoemde causale verbanden door zogeheten interveniërende variabelen. Dit zijn onderliggende variabelen die de uitkomst van twee andere, samenhangende variabelen verklaren. Zo kan een verband worden gelegd tussen het aantal ooievaars en het aantal geboren baby’s in een gebied: waar veel ooievaars worden gesignaleerd, worden ook significant meer baby’s geboren. De op het oog logische constatering dat ooievaars dus het geboortecijf...

2020-04-06

Interveniërende variabelen

Zie logische constructies.