Wat is de betekenis van interne secretie?

2024-07-15
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Interne secretie

werking van de klieren met interne secretie, afzonderlijke organen en weefsels, ten dienste van de hormonenstofwisseling. Door het vegetatieve zenuwstelsel zijn de organen van de i.s. onderling en met de dragers van de stofwisseling en andere belangrijke levensprocessen verbonden. Voor een deel werken de klieren elkaar tegen en zo blijven ze met el...

2024-07-15
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

interne secretie

(L., internos = inwendig; secretio = afscheiding), inwendige afscheiding, afscheiding van klierprodukten, hormonen, door endocriene klieren, direct in de bloedbaan, ➝ klier.

2024-07-15
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Interne secretie

inwendige afscheiding.

2024-07-15
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Interne secretie

is de secretie of uitscheiding van stoffen, die in het lichaam blijven (z. Klieren van interne secretie).

2024-07-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Interne secretie

is de afscheiding van klierproducten direct in de bloedbaan. De klieren noemt men endocrine klieren-, haar afscheidingsproducten hormonen (z klieren, endocrinologie en hormonen).

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Interne secretie

(dierk.) of inwendige afscheiding is de functie van klieren, die haar stoffen niet door een uitvoergang afgeven, maar rechtstreeks aan het bloed afstaan. → Afscheiding. Zie ook→ Internsecretorische stoornissen.

2024-07-15
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Interne secretie

Interne secretie - (buikorganen), zie KLIEREN ZONDER UITVOERBUIS.