Wat is de betekenis van Interne markt?

2024-07-18
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Interne markt

De interne markt omvat de lidstaten van de EU als een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de EU-verdragen (artikel 26, lid 2 EU-Werkingsverdrag).

2024-07-18
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

interne markt

Gezamenlijke markt van alle landen van de Europese Unie waarbinnen vrijhandel is.

2024-07-18
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

interne markt

Gezamenlijke markt van alle landen van de Europese Unie waarbinnen vrijhandel is.

2024-07-18
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Interne markt

Situatie waarin er sprake is van één grote economische ruimte zonder binnengrenzen met een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

2024-07-18
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Interne markt

Een begrip dat binnen de Europese Unie (EU) wordt gehanteerd. De interne markt van de EU wordt gevormd door de gezamenlijke markten van de lidstaten. De EU streefde ernaar dat in de eerste helft van de jaren negentig binnen de EU vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal mogelijk zou zijn; dan pas zou echt van een interne markt (of...