Wat is de betekenis van International Standard Classification of Education?

2018
2021-03-01
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

International Standard Classification of Education

De door de Verenigde Naties aanbevolen internationale meerdimensionale onderwijsclassificatie van UNESCO. Toelichting Deze deelt opleidingen in op basis van de kenmerken niveau, volgorde waarin opleidingen worden gevolgd, toegeleiding naar vervolgonderwijs dan wel arbeidsmarkt, inhoud van het onderwijs (algemeen/beroeps), cumulatieve duur van een o...

Lees verder