Wat is de betekenis van Internationaal Landbouw Instituut?

2023-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Internationaal Landbouw Instituut

was een door een grote groep staten gesticht en in stand gehouden instituut, dat als voornaamste taak had de bewerking van internationaal vergelijkbare landbouwstatistieken, doch dat daarnaast ook verschillende periodieken en monografieën, waarin landbouw-economische onderwerpen van internationale betekenis werden behandeld, publiceerde. Het w...

Lees verder