2020-04-06

Interdisciplinaire aanpak

New business planning wordt vaak vanuit één discipline ingestoken. Marketing of financiën is meestal dominant en is initiatator en sponsor van de beoogde nieuwe bedrijfsactiviteit, afhankelijk hoe de organisatie is gestructureerd en hoe verantwoordelijkheden zijn belegd. Waar marketing trekker is, krijgt new business planning overwegend een commerciële insteek en is veel ruimte voor de analyse van de marktontwikkelingen en de uitwerking van het marketingconcept. De financiële onderbouwing wordt...