Wat is de betekenis van Interbestuurlijk toezicht?

2017
2021-04-21
Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht op de wijze van uitoefening van publieke taken die door de wet zijn opgedragen aan andere overheden. Interbestuurlijk toezicht is onderdeel van de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de andere overheden. De volgende beschrijving van de adviescommissie Alders illustreert dat: “Interbestuurlijk toezi...

Lees verder