Wat is de betekenis van Interactie?

2023-03-29
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Interactie

Interactie is een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen. Bij interactie gaat het om onderlinge beïnvloeding van onder andere mensen: "tijdens de voetbalwedstrijd waren de spelers goed op elkaar ingespeeld, er bestond interactie tussen de spelers". Ook dieren onder elkaar en de relatie mens-dier kunnen i...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

interactie

interactie - Zelfstandignaamwoord 1. onderlinge beïnvloeding, wisselwerking Zonder een zekere interactie tussen de spelers zal een voetbalploeg niet scoren. Woordherkomst Afleiding van actie met het voorvoegsel inter- (van het Engelse interaction) Naamwoord van handeling van inter...

Lees verder
2023-03-29
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

interactie

Interactie is de communicatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling over reken-wiskundige problemen en mogelijke oplossingen. Door interactie leren de leerlingen dat problemen vaak op verschillende manieren kunnen worden opgelost. Zij moeten actief meedenken, luisteren naar wat andere leerlingen inbrengen en vertellen hoe zij...

Lees verder
2023-03-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

interactie

interactie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-ak-sie 1. het steeds op elkaar reageren ♢ hij hield een verhaal, maar er was geen interactie met de zaal Zelfstandig naamwoord: in-ter-ak-sie de interactie...

Lees verder
2023-03-29
Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Interactie

Interactie houdt in dat de onderzoeker gebruik maakt van de groepsdynamica om door middel van de interactie tussen deelnemers in een groep dieper inzicht te krijgen in onder meer de percepties, motieven, houdingen, informatieverwerking en het kiezen en beslissen van personen. Interactie is één van de vier algemeen geldende criteria die de kern van...

Lees verder
2023-03-29
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Interactie

Het reageren van mensen op elkaars gedragingen.

2023-03-29
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Interactie

Wederzijdse beïnvloeding en werking van spelers of personages op elkaar in een spel. Dit is vooral en in hoge mate het geval bij improvisaties.

Lees verder
2023-03-29
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Interactie

Situatie waarin één zorgprofessional zorgdiensten aan een zorgontvanger verleent en/of zijn/haar zorgdossier inziet en bijwerkt, in een ononderbroken proces.

2023-03-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Interactie

wisselwerking, wederzijdse actie op elkaar, wederzijdse beïnvloeding van stromingen of personen op elkaar; (psych.) wederzijds contact.

2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Interactie

wisselwerking; onderlinge beïnvloeding

2023-03-29
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

interactie

(L., inter = tussen in), o.a. invloed die verschillende genenparen op eikaars werking uitoefenen.

2023-03-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Interactie

1. (proefveldtechniek) I. treedt op bij samenwerking van twee of meer factoren. Het is datgene, wat men m.o.m. verkrijgt dan men van de som der effecten van de afzonderlijke factoren verwacht. Indien men twee factoren elk met de trappen 0 en 1 op vier wijzen combineert is de i. dus algebraïsch uitgedrukt (00+ 11) - (10 + 01). Dit is een i. van...

Lees verder
2023-03-29
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Interactie

(< → inter-, + Lat. áctio = werking). Wisselwerking.

2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

interactie

[→Lat. inter, tussen, agere, handelen], v., 1.(psychologie; ook: communicatie), het proces van wisselwerking en wederkerige beïnvloeding van elkaars gedrag tussen individuen die met elkaar in contact zijn (e); 2. (sociologie) wederzijdse actie op elkaar, wisselwerking: de tussen deze twee disciplines (e). (E) PSYCHOLOGIE. Onder interact...

Lees verder