Wat is de betekenis van Interactie?

2024-04-24
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

interactie

Interactie verwijst naar een wisselwerking tussen twee of meer elementen waarbij ze op elkaar reageren of invloed uitoefenen. Het kan betrekking hebben op menselijke communicatie, zoals een gesprek of samenwerking, maar ook op interacties tussen technologische systemen, bijvoorbeeld op een website. Het begrip omvat de dynamiek van actie en reactie...

2024-04-24
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Interactie

Interactie is een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen. Bij interactie gaat het om onderlinge beïnvloeding van onder andere mensen: "tijdens de voetbalwedstrijd waren de spelers goed op elkaar ingespeeld, er bestond interactie tussen de spelers". Ook dieren onder elkaar en de relatie mens-dier kunnen i...

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

interactie

interactie - Zelfstandignaamwoord 1. onderlinge beïnvloeding, wisselwerking Zonder een zekere interactie tussen de spelers zal een voetbalploeg niet scoren. Woordherkomst Afleiding van actie met het voorvoegsel inter- (van het Engelse interaction) Naamwoord van handeling van inter...

2024-04-24
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

interactie

Interactie is de communicatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling over reken-wiskundige problemen en mogelijke oplossingen. Door interactie leren de leerlingen dat problemen vaak op verschillende manieren kunnen worden opgelost. Zij moeten actief meedenken, luisteren naar wat andere leerlingen inbrengen en vertellen hoe zij...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

interactie

interactie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-ak-sie 1. het steeds op elkaar reageren ♢ hij hield een verhaal, maar er was geen interactie met de zaal Zelfstandig naamwoord: in-ter-ak-sie de interactie...

2024-04-24
Begrippenlijst Groepen in focus

Felix Hentenaar, Marloes Kooter, Paul Ketelaar (2011)

Interactie

Interactie houdt in dat de onderzoeker gebruik maakt van de groepsdynamica om door middel van de interactie tussen deelnemers in een groep dieper inzicht te krijgen in onder meer de percepties, motieven, houdingen, informatieverwerking en het kiezen en beslissen van personen. Interactie is één van de vier algemeen geldende criteria die de kern van...

2024-04-24
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Interactie

Het reageren van mensen op elkaars gedragingen.

2024-04-24
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Interactie

Wederzijdse beïnvloeding en werking van spelers of personages op elkaar in een spel. Dit is vooral en in hoge mate het geval bij improvisaties.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Interactie

Situatie waarin één zorgprofessional zorgdiensten aan een zorgontvanger verleent en/of zijn/haar zorgdossier inziet en bijwerkt, in een ononderbroken proces.