Wat is de betekenis van Intensiteit van het aardveld?

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Intensiteit van het aardveld

(natuurk.) in een bepaald punt is de grootte der magnetische veldkracht daar ter plaatse, uitgedrukt in Oersted (deze eenheid werd vroeger Gausz genoemd; → Eenheid, sub II 5°). Men kan de intensiteit I ontbinden in een verticalen en een horizontalen component, Iv en Ih, zoodat Iy2 jh2 = |2 Zie ook het artikel → Aardmagnetisme. Elen...