Wat is de betekenis van Intelligentie-test?

1949
2021-12-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Intelligentie-test

onderzoek naar de verstandelijke praestaties van een proefpersoon. Verschillende onderzoekers (o.a. Binet en Simon) hebben voor elke leeftijd van normale kinderen aparte opgaven samengesteld. Men bepaalt tot welke verstandelijke leeftijd het kind behoort. Het intelligentie-quotiënt is de verstandelijke leeftijd gedeeld door de werkelijke leeft...

Lees verder
1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Intelligentie-test

➝ Test.