Wat is de betekenis van Institutionele belegger?

2023-11-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

institutionele belegger

bedrijf dat, instelling die middelen van individuele beleggers verzamelt en vervolgens op grote schaal belegt. Voorbeelden: Beleggingsfondsen maken deel uit van de categorie "institutionele beleggers". Andere institutionelen zijn pensioenfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen en beursvennootschappen. Deze instellingen t...

2023-11-30
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Institutionele belegger

Institutionele belegger is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een financiële instelling, die als uitvloeisel van haar hoofdfunctie – en rekening houdend met aan-gegane verplichtingen – met een zekere regelmaat de beschikking krijgt over gelden, waar-voor vooral langlopende renderende beleggingen moeten word...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Institutionele belegger

Instelling die gelden ter beschikking krijgt die moeten worden belegd, te weten een verzekeringsinstelling, pensioenfonds of beleggingsinstelling. Toelichting Beleggingsfondsen die voornamelijk beleggen in geldmarktinstrumenten ( de zogenaamde Geldmarktfondsen) worden niet tot de institutionele beleggers gerekend.

2023-11-30
Begrippenlijst Beleggen

Ensie (2016)

Institutionele belegger

Een institutionele belegger is een organisatie of instelling die belegt voor een grote groep personen. Door de specifieke activiteiten van een institutionele belegger, beschikken zij vaak over een groot vermogen dat ze moeten investeren. Institutionele beleggers hebben doorgaans een zeer groot vermogen tot hun beschikking. Voorbeelden van instituti...

2023-11-30
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Institutionele belegger

Een institutionele belegger is een instelling die gelden belegt, zoals particulier pensioenfond, verzekeringsmaatschappij e.d. Een deel van de beleggingen wordt vaak in onroerende zaken gedaan.

2023-11-30
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

institutionele belegger

institutionele belegger - Ander woord voor grote professionele belegger: belegger die de aan hem toevertrouwde middelen voor de lange termijn belegt. Verzamelnaam voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, spaarbanken, sociale fondsen en dergelijke. Tegenovergestelde van particuliere belegger.