Wat is de betekenis van Institutie?

2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

institutie

institutie - Zelfstandignaamwoord 1. instelling Woordherkomst van het Frans

Lees verder
2018
2022-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

institutie

institutie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-sti-tuut-sie 1. een organisatie met een bepaalde taak ♢ de rechtbank is een institutie Zelfstandig naamwoord: in-sti-tuut-sie de institutie ...

Lees verder
2017
2022-12-01
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Institutie

Weten regelgeving en organisaties die het menselijk gedrag regelen.

2007
2022-12-01
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Institutie

Een samenhangend geheel van gesanctioneerde en als geldig erkende normen en procedures die op een bepaald terrein van sociale activiteiten betrekking hebben.

1994
2022-12-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Institutie

[Lat. institutio] instelling; onderrichting.

1994
2022-12-01
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Institutie

Een institutie is een vast, collectief bepaald patroon van gedragsvormen; procedure volgens welke men bepaalde dingen in een samenleving of groep doet omdat het zo hoort.

1993
2022-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Institutie

openbare instelling

1991
2022-12-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Institutie

Sociologisch kernbegrip, dat in zeer veel betekenissen wordt gebruikt. In algemene betekenis: het door de geschiedenis heen sociaal gekristalliseerde en vastgelegde collectieve gedragspatroon dat het handelen van de mens modelleert, vaak zonder dat deze zich het bewust is. Onder deze betekenis vallen de (mode)stijlen, gebruiken en etiquette. Zie oo...

Lees verder
1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

institutie

v. (-s), een relatief duurzaam systeem van geïntegreerde gedragspatronen rondom een bepaald facet van het maatschappelijk leven, b.v. huwelijk, kerk, staat. (e) Van een institutie kunnen de gedragspatronen en -normen zowel geschreven zijn in wet, statuut, reglement, als een ongeschreven zede, code of gebruik zijn. Een institutie heeft een regu...

Lees verder
1958
2022-12-01
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

INSTITUTIE

zie Beneficie.

1955
2022-12-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Institutie

staats- of burgerlijke instelling.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Institutie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. staats-of burgerlijke instelling ; 2. het aanwijzen als erfgenaam.

Lees verder
1948
2022-12-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

institutie

v. (staats- of burgerlijke) instelling.

1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

institutie

v. instituties, institutën (Fr. [Lat. inatitutio]: [openbare] instelling).

1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

institutie

('tu:si) v. (...tiën, -s) 1. openbare instelling. 2. het inzetten in een ambt.

Lees verder
1914
2022-12-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

institutie

institutie - v., staats- of burgerlijke instelling.

1908
2022-12-01
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Institutie

instelling, inrichting; leer, onderricht.

1906
2022-12-01
wink

Wink's vreemde woordenboek

Institutie

vr. Fr., instelling.

1898
2022-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Institutie

INSTITUTIE, v. (-s, ...tiën), staats- en burgerlijke instelling; het inzetten in een ambt.

1864
2022-12-01
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

institutie

institutie - v. (institutiën), staats-, burgerlijke instelling