Wat is de betekenis van Institutie?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

institutie

institutie - Zelfstandignaamwoord 1. instelling Woordherkomst van het Frans

2024-06-15
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Institutie

Weten regelgeving en organisaties die het menselijk gedrag regelen.

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

institutie

institutie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-sti-tuut-sie 1. een organisatie met een bepaalde taak ♢ de rechtbank is een institutie Zelfstandig naamwoord: in-sti-tuut-sie de institutie ...

2024-06-15
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Institutie

Een samenhangend geheel van gesanctioneerde en als geldig erkende normen en procedures die op een bepaald terrein van sociale activiteiten betrekking hebben.

2024-06-15
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Institutie

[Lat. institutio] instelling; onderrichting.

2024-06-15
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Institutie

Een institutie is een vast, collectief bepaald patroon van gedragsvormen; procedure volgens welke men bepaalde dingen in een samenleving of groep doet omdat het zo hoort.

2024-06-15
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Institutie

openbare instelling

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Institutie

Sociologisch kernbegrip, dat in zeer veel betekenissen wordt gebruikt. In algemene betekenis: het door de geschiedenis heen sociaal gekristalliseerde en vastgelegde collectieve gedragspatroon dat het handelen van de mens modelleert, vaak zonder dat deze zich het bewust is. Onder deze betekenis vallen de (mode)stijlen, gebruiken en etiquette. Zie oo...