Wat is de betekenis van Inspectie?

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inspectie

inspectie - Zelfstandignaamwoord 1. een grondige en nauwkeurige controle De inspectie werd uitgevoerd door twee heren van de politie. Woordherkomst van het Frans Verwante begrippen schouw, schouwing, visitatie

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

inspectie

inspectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-spec-sie 1. het kijken of iets in orde is ♢ mijn auto moet voor een inspectie naar de garage Zelfstandig naamwoord: in-spec-sie de inspectie ...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Spoortermen begrippenlijst

Joos Lambrechtsen (2016)

Inspectie

Inspectie is een visuele controle door een medewerker waarbij één of meerdere metingen worden uitgevoerd.

2023-12-10
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Inspectie

Het proces waarbij de toestand van componenten van het leidingsysteem of de installatie wordt gemeten, onderzocht, beproefd of anderszins vastgesteld en vergeleken wordt met de van toepassing zijnde eisen (CEN/TC 234).

2023-12-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Inspectie

(inspektie) keuring; wapenschouwing (mil.); het onderzoeken door het te bekijken; dienst van het toezichthoudend orgaan; ambtsgebied van een inspecteur

2023-12-10
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

inspectie

inspectie - Officieel onderzoeken of beoordelen.

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Inspectie

opzicht; onderzoek; toezicht, keuring; ambtsgebied of kantoor van een inspecteur

2023-12-10
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Inspectie

somatoscopie, het eerste en belangrijkste en geen risico’s meebrengende deel van het diagnostisch onderzoek, dat direct op de anamnese (zie aldaar) volgt (voor een deel al tijdens het opnemen daarvan).

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Inspectie

s., ynspeksje.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Inspectie

v. (-s, ...tiën), 1. het inspecteren, het doen van een ambtelijk onderzoek: inspectie houden; op inspectie gaan, zijn, van controlerende ambtenaren gezegd; oculaire inspectie, zelf ondernomen onderzoek („met eigen ogen”); — in verzwakte opvatting: het in ogenschouw nemen, bekijken; 2. wapenschouwing, monstering...

2023-12-10
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

inspectie

v. nauwkeurige bezichtiging, ambtelijk onderzoek of toezicht; wapenschouwing, monstering; gebied van een Inspecteur.

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

inspectie

v. inspectiën, inspecties (Fr. [Lat. inspectio]: 1 in-ogenschouw-neming, toezicht; wapenschouwing, monstering; 2 ambt[sgebied] v. e. inspecteur): 1. de inspectie der troepen; 2. de inspecteur der eerste inspectie.

2023-12-10
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Inspectie

onderzoek van den zieke door bezichtiging. Hieraan werd door oudere artsen een groote waarde gehecht en ook thans nog is het een waardevolle methode van onderzoek.

2023-12-10
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Inspectie

(inspectio), het onderzoek van den zieke door bezichtiging; syn. adspectie.

2023-12-10
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Inspectie

(inspectio), het onderzoek van de zieke door bezichtiging; syn. adspectie.

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

inspectie

inspectie - v., bezichtiging; opzicht; onderzoek.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Inspectie

lat., het onderzoek ambtshalve naar den toestand waarin iets verkeert; als militaire term zooveel als monstering, wapenschouwing. Ook: afdeeling van een land die inzake een of anderen tak van dienst onder toezicht van een inspecteur staat (I. van het lager onderwijs, van den rijkswaterstaat).

2023-12-10
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Inspectie

wapenschouwing, monstering.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Inspectie

INSPECTIE, v. (s, ...tiën), onderzoek, toezicht, opzicht; — op inspectie gaan, zijn, van controleerende ambtenaren gezegd; — wapenschouwing, monstering: ’t is vandaag inspectie; de soldaten moeten heden inspectie maken; — eene oculaire inspectie (inspectio ocularis), eene nauwkeurige beschouwing, inz. ambtshalve; &mdash...

2023-12-10
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

inspectie

inspectie - v. (inspectiën), onderzoek, toe-, opzicht; wapenschouwing, monstering