Wat is de betekenis van Inslag?

2020
2021-07-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

inslag

(2004) (drugs) zie eerste citaat. • De inslag: verwijst naar het piekmoment als de xtc inslaat bij een gebruiker. (https://link.springer.com: Tom Nabben e.a.: Woordenlijst staattaal, ongedateerd) • Je begint met een kwartje (ik nam lovies) om een niet al te hevige inslag te krijgen. De inslag komt ongeveer binnen een uur. Bij mij meesta...

Lees verder
2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inslag

inslag - Zelfstandignaamwoord 1. de draden die tijdens het weven tussen de opgespannen draden van de schering ingebracht worden Omdat de draad van de inslag brak moest de wever corrigerend optreden. 2. iemands geaardheid Die kunstzinnige inslag zit in de...

Lees verder
2018
2021-07-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

inslag

inslag - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-slag 1. manier waarop iets of iemand in elkaar zit ♢ mijn broer heeft een filosofische inslag 2. de dwarse draden in een weefsel ♢ deze inslag is nie...

Lees verder
2002
2021-07-28
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

inslag

Inslag is een stelsel van draden (de inslagdraden) die dwars door de ketting worden geweven; de manier waarop dit gebeurt, noem je de binding; niet alleen draad, ook de meest uiteenlopende materialen kunnen worden gebruikt.

1990
2021-07-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

inslag

inslag - De extra lengte en breedte van het bandmateriaal van een boek dat de boven-, onder- en zijkanten van de band overlappen en die over de randen van het karton worden heengevouwen om vervolgens aan de binnenkant vastgemaakt te worden.

1987
2021-07-28
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Inslag

Rangschikken en insluiten in een drukraam van een aantal pagina's (zie inslagschema).

1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

inslag

m. (-en), 1. (weverij) inweefsel, de dwarse draden die door de schering worden geslagen: serge wordt ook gemaakt met — van katoenen garen; vaak fig. bij wat met een weefsel wordt vergeleken: zorgen zijn de schering en verdriet de — van ons leven; moraal is schering en — in zijn preken, is een telkens terugkerend thema; liegen is b...

Lees verder
1970
2021-07-28
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Inslag

het door de schering (of ketting) geschoten stelsel van draden die loodrecht op de in de lengte op het weefgetouw gespannen kettingdraden staan.

1952
2021-07-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Inslag

s., ynslach.

1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Inslag

m. (-en), 1. (wev.) inweefsel, de dwarse draden die door de schering worden geslagen: sergie wordt ook gemaakt met inslag van katoenen garen; — vaak fig. bij wat met een weefsel wordt vergeleken: zorgen zijn de schering en verdriet de inslag van ons leven; moraal is schering en inslag in zijn preken, is nagenoeg het enige...

Lees verder
1933
2021-07-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Inslag

→ Weven.

1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Inslag

Inslag of schot (textiel), het dwarsliggende stelsel draden van een → weefsel, dat vervlochten is met het stelsel draden in de lengterichting, genoemd → ketting of schering. De i. wordt door middel van de spoel of het weefschuitje in den telkens wisselenden sprong, d.i. een opening tusschen de kettingdraden, ingeschoten. Kleur en materiaa...

Lees verder
1910
2021-07-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Inslag

Inslag - het opdoen, inslaan van waren of voorraad.

1898
2021-07-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inslag

INSLAG, m. (-en), (wev.) inweefsel, draden, welke door de schering worden ingeslagen : sergie wordt ook gemaakt met inslag van katoenen garen; (fig.) moraal is schering en inslag in zijne preeken, is nagenoeg het eenige wat men hoort; liegen is bij hem schering en inslag, hij liegt bijna altijd; dat is schering en inslag bij hem, dat doet hij gesta...

Lees verder
1870
2021-07-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Inslag

Inslag, zie Weefsel. Insolventie Insolventie is de toestand, waarin hij verkeert, die zijne schulden niet betalen kan. Zulk een persoon is insolvent. Die toestand kan en zal ligt leiden tot dien van faillissement (bij eenen koopman) of tot den staat van kennelijk onvermogen (bij den niet-koopman). Vóór dien tijd zal ligt de bedreiging met executie...

Lees verder