Wat is de betekenis van inschieten?

2020
2022-05-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

inschieten

(2014) (kantoortaal) afspreken. 'Een meeting inschieten'. • En ‘inschieten’… Inschieten? Ik hoorde dit woord voorbij schieten toen mijn bedrijfsmentor tussen neus en lippen door een vergadering moest inplannen met de directeu… ik bedoel manager. Ik dacht eerst dat de beste man deze woorden zomaar gebruikte, gewoon zon...

Lees verder
2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inschieten

inschieten - Werkwoord Woordherkomst samenstelling van in en schieten Uitdrukkingen en gezegden ♦ Het hachje erbij inschieten zelf sterven aan de gevolgen van een actie Synoniemen [2] verliezen, prijsgeven, opofferen, verspelen [3] scoren

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

inschieten

(schoot in, heeft en is ingeschoten), I.(overg.) 1. een schip van voren —, beschieten; 2. met een schot verbrijzelen: de ruiten -; iemand de hersens —; 3. door schoten het begin van iets aankondigen: het nieuwe jaar —; 4. geweren en kanonnen —, geschikt maken om er goed mee te kunnen schieten; door ermee te schieten de j...

Lees verder
1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Inschieten

v., ynsjitte; er bij —, yndamme, ynkrommelje.

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Inschieten

(schoot in, heeft en is ingeschoten), I. overg., 1. naar binnen schieten: de vijand schoot gloeiende kogels de stad in; 2. een schip van voren inschieten, beschieten; 3. met een schot verbrijzelen: de ruiten inschieten; iem. de hersens inschieten ; 4. door schoten het begin van iets aankondigen : het nieuwjaar ins...

Lees verder
1937
2022-05-21
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

inschieten

h. (1, 3, 7), i. (2, 4, 5, 6) ingeschoten (1 naar binnen schieten; 2 snel naar binnen gaan; 3 verliezen; 4 verloren gaan; 5 v. kleuren of een schilderij: indrogen en dof worden; 6 plotseling in de gedachte komen; 7 door schieten voor een juist schot bekwaam maken): 1. de vijand schoot gloeiende kogels de stad in; 2. eensklaps schoot hij een caf&eac...

Lees verder
1933
2022-05-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Inschieten

v. kanonnen bestaat i/h lossen v. schoten op punten vóór of achter het doel, teneinde daaruit den juisten stand te berekenen, waarin het stuk moet worden opgesteld.

1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Inschieten

1° In de schilderk. is i. het dof-worden der bovenste olieverflaag tijdens het schilderen van een schilderij. Het ontstaat doordat de onderlaag iets van de olie der nieuw opgebrachte verf opzuigt; deze verliest daardoor haar glans. Haar kleurwaarde is dan niet zuiver te beoordeelen, doch wordt door retoucheervemis weer op volle kracht gebracht,...

Lees verder
1916
2022-05-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Inschieten

Inschieten - het inleidende vuur der artillerie, dat dient om de gegevens te verzamelen, die noodig zijn om met de gewenschte nauwkeurigheid het eigenlijke uitwerkingsvuur af te geven. Men onderscheidt het insch. voor de lengte, het insch. voor de breedte, en bij projectielen, die in de lucht moeten springen, het regelen van de springhoogte. Bij he...

Lees verder
1900
2022-05-21
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

inschieten

Inschieten is een schadefenomeen waarbij de verf intrekt in onderlaag of ondergrond. (Restauratie Vademecum)

1898
2022-05-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inschieten

INSCHIETEN, (schoot in, heeft en is ingeschoten), ergens, iets snel, met vaart binnengaan of komen : ineens schoot hij het huis in; de stoomboot schoot de haven in; — daar schiet mij juist een aardig voorbeeld in, valt mij in, schiet mij te binnen; —hij schoot voorover de sloot in; — de balk schiet te diep in, — de kleine...

Lees verder