Wat is de betekenis van Inpalmen?

2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inpalmen

inpalmen - Werkwoord 1. (ov) zich op min of meer onrechtmatige wijze meester maken van iets Hij heeft bij de scheiding toch maar mooi het hele huis ingepalmd. Woordherkomst samenstelling van in(bijwoord) en palmen(werkwoord) of samenstellende afleiding van in (voorzetsel) en...

Lees verder
1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

inpalmen

(palmde in, heeft ingepalmd), (overg.) 1. palmende, hand over hand naar zich toehalen: een touw —; 2. (fig.) zich wederrechtelijk (bij kleine gedeelten, met tussenpozen) van iets meester maken: hij heeft alles ingepalmd; iemand —, hem inpakken, hem voor zich winnen, veroveren; ook beslag op hem leggen.

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Inpalmen

(palmde in, heeft ingepalmd), 1. palmende, hand over hand naar zich toehalen: een touw inpalmen; 2. (fig.) zich wederrechtelijk (bij kleine gedeelten, met tussenpozen) van iets meester maken: hij heeft alles ingepalmd; — iem. inpalmen, hem inpakken, hem voor zich winnen, veroveren; ook: beslag op hem leggen.

Lees verder
1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inpalmen

INPALMEN, (palmde jn, heeft ingepalmd), allengs naar zich toehalen : een touw inpalmen; (fig.) zich wederrechtelijk (en telkens wat) van iets meester maken : hij heeft alles ingepalmd; — een persoon inpalmen, hem inpakken, hem voor zich winnen. INPALMING, v.

Lees verder