Wat is de betekenis van inleveren?

2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inleveren

inleveren - Werkwoord 1. afstand doen van koopkracht of van een deel van het inkomen Iedereen moest inleveren na de fusie behalve de bedrijfstop die zijn zakken goed kon vullen 2. afgeven op een daarvoor bestemde plaats of bij een daartoe aangewezen persoon Synoniemen [2] bezorgen...

Lees verder
2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

inleveren

inleveren - regelmatig werkwoord uitspraak: in-le-ve-ren 1. het aan iemand geven ♢ we moesten de proefwerken bij de juf inleveren 1. moeten inleveren [minder loon krijgen omdat er bezuinigd moet wo...

Lees verder
2004
2022-07-07
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

inleveren

Letterlijk: (al dan niet verplicht) afgeven, bezorgen; sedert eind jaren zeventig (bij het aantreden van het kabinet-Van Agt-Wiegel) ook een eufemisme voor het brengen van offers tijdens een crisisperiode. Meer concreet: in inkomen achteruit gaan, minder geld kunnen uitgeven; bezuinigen. Het lijdend voorwerp wordt hier angstvallig verzwegen. Wannee...

Lees verder
2003
2022-07-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

inleveren

inleveren - Andere term voor fors dalen van de koers van een aandeel of fors verlies lijden.

1990
2022-07-07
BDI

BDI terminologie

inleveren

zie: terugbezorgen.

1985
2022-07-07
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Inleveren

(leverde in, heeft ingeleverd), (overg.) aan koopkracht of verworven rechten afstaan, verliezen: de ambtenaren weigerden hun prijscompensatie in te leveren.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

inleveren

(leverde in, heeft ingeleverd), (overg.) 1. (iets waartoe men verplicht is) bezorgen en afgeven in handen van hem bij wie en ter plaatse waar het behoort: wapens en uitrustingsstukken -, na volbrachte dienttijd; strafwerk, een rapport, een verslag —; 2. aan de bevoegde macht doen toekomen, bij een instelling of lichaam inzenden: een verzoeks...

Lees verder
1972
2022-07-07
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Inleveren

(leverde in, heeft ingeleverd), (overg.) aan koopkracht of verworven rechten afstaan, verliezen: de ambtenaren weigerden hun prijscompensatie in te leveren.

1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Inleveren

v., ynleverje.

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Inleveren

(leverde in, heeft ingeleverd), 1. (iets waartoe men verplicht is) bezorgen en afgeven in handen van hem bij wie en ter plaatse waar het behoort: wapens en uitrustingstukken inleveren, na volbrachte diensttijd; strafwerk, vacantiewerk inleveren; 2. aan de bevoegde macht doen toekomen, bij een instelling of lichaam inzenden : een v...

Lees verder
1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

inleveren

leverde in, h. ingeleverd (inzenden, afgeven; bezorgen, soms verplicht, bij den daartoe aangewezen persoon of op de daartoe bestemde plaats): het werk inleveren; de geweren inleveren, afgeven; zijn papieren inleveren, bij de bevoegde macht inzenden; een verslag inleveren.

1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inleveren

INLEVEREN, (leverde in, heeft ingeleverd), afleveren, bezorgen (iets dat men verplicht is) in handen van hem bij uien en ter plaatse waar het behoort: wapens en uitrustingstukken inleveren, na volbrachten diensttijd; strafwerk, vacantiewerk inleveren; aan de bevoegde macht doen toekomen, inzenden : een verzoekschrift, eene klacht, bezwaren, plannen...

Lees verder