Wat is de betekenis van inleiding?

2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inleiding

inleiding - Zelfstandignaamwoord 1. een tekst waarmee men een indruk probeert te geven van de inhoud van een langere tekst Woordherkomst Naamwoord van handeling van inleiden met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

inleiding

inleiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-lei-ding 1. eerste deel van tekst waarin verteld wordt waar de rest over gaat ♢ na de inleiding kwam hij ter zake Zelfstandig naamwoord: in-lei-ding de inleiding...

Lees verder
2015
2021-04-17
Engels in de beroepspraktijk

Engels in de beroepspraktijk

inleiding

Het eerste deel van je presentatie.

2002
2021-04-17
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

inleiding

De inleiding is een kort gedeelte waarmee een muziekstuk begint; in de popmuziek en jazz wordt dit ook wel intro genoemd.

1992
2021-04-17
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Inleiding

Onderdeel van een scriptie waarin je aangeeft wat de aanleiding is om het onderzoek op te zetten en uit te voeren en wat het kader is waarbinnen je het onderzoek verricht.

1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

inleiding

v. (-en), 1. het binnenleiden; 2. (fig.) woorden, redenen die iemand aanvoert alvorens tot zijn eig. doel of onderwerp te komen: dat verhaal was de — tot haar verzoek; 3. eerste gedeelte van een rede, boekwerk, een verhandeling, dat dient om het onderwerp voorlopig aan te geven en te situeren; voorbereiding en begin van het gevecht; 4. tit...

Lees verder
1952
2021-04-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Inleiding

s., ynlieding; (van boek), foarwurd (it), oanrin.

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Inleiding

v. (-en), 1. het binnenleiden; 2. (fig.) woorden, redenen die iem. aanvoert alvorens tot zijn eig. doel of onderwerp te komen: dat verhaal was de inleiding tot haar verzoek; 3. eerste gedeelte van een rede, een boekwerk, een verhandeling, dat dient om het onderwerp voorlopig aan te geven en te situeren; — (milit.) voorbereiding en be...

Lees verder
1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Inleiding

Oude rechtsterm, waarmede de (vaak symbolische) inbezitstelling plaats heeft van hem, die op een bepaalde zaak of op een nalatenschap rechten beweert te hebben. Deze i. geschiedt door het gerecht en moet in den regel gevraagd worden binnen ➝ jaar en dag. Heeft iemand eens anders zaak onrechtmatig in bezit genomen, dan kan ontruiming („ruminge...

Lees verder
1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inleiding

INLEIDING, v. (-en), het binnenleiden; — (fig.) aanvang, begin : dat verhaal was de inleiding tot haar verzoek; — voorbericht (van een boekwerk, van eene verhandeling); (w. g.) handleiding.

Lees verder