Wat is de betekenis van ingrijpen?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ingrijpen

ingrijpen - Werkwoord 1. (inerg) handelen om een probleem te voorkomen of op te lossen Tijdens de kredietcrisis hebben de overheden massaal moeten ingrijpen om de banken overeind te houden. 2. (inerg) ~ in: zich beslissend mengen in het verloop van iets D...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ingrijpen

ingrijpen - onregelmatig werkwoord uitspraak: in-grij-pen 1. er iets tegen doen ♢ de politie moest ingrijpen tegen die overlast 2. invloed hebben ♢ die gebeurtenis greep diep in in haar leven...

2024-05-30
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Ingrijpen

Tussenbeide komen. Als de overheid ingrijpt in de arbeidsvoorwaarden, wordt vaak een reeds bereikt akkoord (cao) ‘opengebroken’ door de minister, terwijl hij bij de onderhandelingen over die cao geen partij was.

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ingrijpen

v., yngripe, -taeste; hardhandig —, rjochtdei hâlde; -d, yngripend, yngeand.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ingrijpen

(greep in, heeft ingegrepen), 1. in iets grijpen; (van tanden van raderen enz.) in (een ander werktuigdeel) vatten, pakken; 2. zich bemoeien met, met zijn gezag zich doen gelden, zich mengen in: in het particuliere leven der mensen ingrijpen ; ingrijpen in de verhouding tussen vraag en aanbod; — (van zaken) een krachtige, veelal store...

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ingrijpen

greep in, h. ingegrepen (een greep in iets doen; van tandraderen: in elkander grijpen, pakken; inz. fig. in zegsw.: in iets met kracht tussenbeide komen; zich met zijn gezag in iets doen gelden, mengen, moeien): in een twist, in een conflict ingrijpen; ingrijpende veranderingen; met kracht greep de overheid in.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ingrijpen

('in) (greep, grepen in; heeft ingegrepen) 1. in elkander grijpen : tandraderen grijpen in. 2. zich mengen (in), zich bemoeien (met): in een geschil -. 3. invloed uitoefenen, verandering teweegbrengen : meningen kunnen in 's mensen zedelijk leven -. 4. met gezag tussenbeide komen : de overheid zou hier wel mogen -.