Wat is de betekenis van Ingaande rechten?

2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ingaande rechten

o. mv. (rijksbelasting op de invoer uit het buitenland).

2024-07-18
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Ingaande rechten

Ingaande rechten - belasting op den invoer. Inlichtingen omtrent ingaande rechten zijn dagelijks te bekomen bij de afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Lange Houtstraat, Den Haag.