Wat is de betekenis van ingaande?

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ingaande

ingaande - Voorzetsel 1. in werking tredend op, geldend vanaf (gevolgd door de aanduiding van een datum) De achteringang is ingaande 1 maart alleen nog voor de leraren bestemd. ingaande - Deelwoord 1. verbogen vorm van het onvoltooid deelwoordingaand van ingaan Woordherk...

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Ingaande

INGAANDE, bn. de in- en uitgaande rechten, belasting op den in- en uitvoer; — ingaand uiteinde eener buis, dat in het wijdere gedeelte eener andere buis gestoken, bevestigd wordt; — (gew.) ingaande Paasch. den avond vóór den eersten Paaschdag.