Wat is de betekenis van Informed consent?

2024-04-18
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Informed consent

Schriftelijke toestemming van patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger voor diagnostische procedures en behandelingen.

2024-04-18
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

informed consent

(zelfstandig naamwoord) [alg.] weloverwogen instemming - Was als een Alzheimerpati?nt in een vroege fase van zijn ziekte een weloverwogen instemming inzake euthanasie heeft ondertekend en als wanneer het zover is, zijn kinderen dat niet willen? [alg.] instemmingsverklaring - Kamerleden verplichten een instemmingsverklaring te tekenen, waarin z...

2024-04-18
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Informed consent

Het geautoriseerd, dus mét toestemming, geïnformeerd zijn over bepaalde vertrouwelijke informatie.

2024-04-18
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Informed consent

De uitdrukking ‘informed consent’, letterlijk ‘geïnformeerde toestemming’, is afkomstig uit het Amerikaanse rechtssysteem en duidt van oorsprong op de juridische eis dat van een patiënt toestemming is verkregen voor het verrichten van een medische handeling, in het bijzonder een operatie, alvorens deze als rechtmatig kan worden gekwalificeerd. Hist...

2024-04-18
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Informed consent

De toestemming van de patiënt voor deelname aan een onderzoek nadat deze over de aard van het onderzoek geïnformeerd is.

2024-04-18
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Informed consent

De situatie waarbij respondenten voorafgaand aan het onderzoek op de hoogte worden gebracht van alle onderzoeksinformatie die voor hen relevant is en op basis daarvan zij toestemming geven voor het onderzoek.

2024-04-18
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Informed consent

De situatie waarbij respondenten voorafgaand aan het onderzoek op de hoogte worden gebracht van alle onderzoeksinformatie die voor hen relevant is en op basis waarvan zij toestemming geven voor het onderzoek.