Wat is de betekenis van Informatiemodel Ruimtelijke Ordening?

2017
2021-01-19
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening

Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening is het model voor het opstellen en uitwisselen van digitale plannen, visies en besluiten voor de ruimtelijke ordening.