Wat is de betekenis van indium?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

indium

indium - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) een scheikundig element en zilvergrijs overgangsmetaal met het symbool In en het atoomnummer 49 Wat is indium voor een soort metaal? Woordherkomst De naam is afgeleid van "indigolijn" in het atoomspectrum van indium.

2023-09-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Indium

bep. element, metaal, chem. symbool In, ranggetal 49.

Direct toegang tot alle 17 resultaten over indium?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Indium

scheikundig element, In; metaal

2023-09-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Indium

symbool In, atoomgew. 114,76, is het element met rangnummer 49 in het periodiek systeem. Het is een zeldzaam metaal.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Indium

o., chem. element, een wit week metaal met een s.g. van 7,42 en een smeltpunt van 170°.

2023-09-25
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Indium

(In, 49). Ontdekt in 1863 door Reich (1799-1882) en Richter (1824-1898) bij het spectroscopisch onderzoek van Freiburger zinkertsen. Later werd het door hen geïsoleerd. De naam werd gegeven wegens de indigo-kleurige karakteristieke spectraallijnen.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Indium

zeer zacht zilverwit metaal uit de 3e nevengroep van het periodiek systeem, verwant met gallium en thallium. Dankt zijn naam aan de indigoblauwe lijn in het emissiespectrum. Soort, gew. 7,31; smeltpunt 156,4 gr. C., kookpunt ligt zeer hoog; at. gew. 114,76. Technisch van weinig belang.

2023-09-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

indium

o. metaalelement, in 1863 ontdekt in zinkerts.

2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Indium

symbool In, atoomnr 49, atoomgew. 114.76, werd in 1863 langs spectroscopische weg ontdekt door Reich en Richter, die ook later het element isoleerden. De naam is ontleend aan de blauwe (indigo) lijnen in het spectrum. Indium komt in kleine hoeveelheden vooral voor in zinkblende; ook ijzerertsen, zoals pyriet, bevatten vaak een weinig indium. Hoewel...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Indium

scheik, element, symbool In, zilverwit, zeer zeldzaam metaal; komt in kleine hoeveelheden in sommige zinkblenden voor.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Indium

Chemisch element, metaal, teeken In, rangnummer 49, atoomgewicht 114,8, smeltpunt 155°, in de derde kolom van het periodiek systeem thuishoorende, met gallium en thallium een natuurlijke familie vormend. In zijn verbindingen meestal drie-, soms ook twee- en eenwaardig. I. is zeer zeldzaam; het komt slechts in geringe hoeveelheden in bepaalde zi...

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

indium

('indium) o. [karakteristieke lijn van het indigospektrum] zeldzaam wit metaal, zachter dan lood; soortelijk gewicht 7,12, smeltpunt 155 °C., elektrisch geleidingsvermogen 11,3.

2023-09-25
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Indium

Een metallisch chemisch element behoorende tot dezelfde klasse als : koper, lood, kwikzilver en thallium.

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Indium

Indium - scheikundig element, symbool In, atoomgewicht 114,8, in 1863 door Reich en Richter ontdekt bij het spectroskopisch onderzoek van zinkblenden en aldus genoemd naar twee karakteristieke indigoblauwe lijnen in het spectrum. Het komt meestal als zwavelverbinding samen met zinkblenden voor. In vrijen toestand een zeer zacht, wit metaal. Smeltpu...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

indium

o., symbool In, een chemisch element. (e) Indium behoort tot de 3B-groep van het periodiek systeem, en vertoont overeenkomst met gallium en thallium. Het komt het meest voor als driewaardige ionen, maar is ook in éénen tweewaardige vorm bekend. Isotopen zijn bekend met een massa van 106—124 die alle radioactief zijn behalve het...

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Indium

INDIUM, o. wit week metaal met een s. g. van 7,42 en een smeltpunt van 170°.

2023-09-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Indium

Indium is een nieuw metaal, door middel der spectraalanalyse ontdekt. Het ontleent zijn naam aan de donkerblaauwe lijn, die het in den spectroscoop voortbrengt. Men ontdekte het in 2 ertsen, die hoofdzakelijk uit zwavelkies, arsenikkies, blende en loodglans bestonden. De gerooste ertsen werden met zoutzuur begoten en men destilleerde vervolgens het...