Wat is de betekenis van Indicator?

2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

indicator

indicator - Zelfstandignaamwoord 1. verschijnsel dat op iets wijst, factor die iets aangeeft (b.v. een indicatielamp) 2. getal dat een betrouwbare aanwijzing is voor de waarde van iets 3. (economie) een meting, waarneming of statistiek die iets aangeeft Het aantal nieuwe kleine bedrijfjes is een goede in...

Lees verder
2018
2021-04-17
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Indicator

Een instrument om een tevoren bepaald onderdeel of het resultaat van een proces te meten en het verloop hiervan te kunnen volgen. Het gaat om een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft met betrekking tot de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de organisatie.

2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

indicator

indicator - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-di-ca-tor 1. verschijnsel dat op iets wijst of dat iets aangeeft ♢ het woord 'conclusie' is een aanwijzing dat er geargumenteerd wordt Zelfstandig naamwoord: in-di-ca-tor ...

Lees verder
2016
2021-04-17
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Indicator

Indicator is elke biologische eenheid, gemeenschap of proces wiens eigenschappen de staat van bepaalde milieuomstandigheden of verontreinigingen aantoont.

1994
2021-04-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Indicator

[VLat.] aanwijzer; (chem.) stof die bij een bep. zuurgraad (pH) van kleur verandert (bij titreren gebruikt).

1993
2021-04-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Indicator

aanwijzer; stof die aanwijst hoe de scheikundige reactie verloopt

1992
2021-04-17
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Indicator

Een concretere uitwerking van een begrip of een dimensie van een begrip.

1985
2021-04-17
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Indicator

Indicator (1) Een inrichting, die in een vooraf bepaalde toestand kan worden ingesteld, al naar gelang het resultaat van een voorafgaand proces of bij het optreden van een bepaalde toestand in de apparatuur, en die gewoonlijk een visuele indicatie geeft van de aanwezigheid van deze vooraf bepaalde toestand en die in sommige gevallen kan worden gebr...

Lees verder
1984
2021-04-17
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

indicator

aanwijzer, aangever. Een mechanische indicator is een (meetinstrument dat het verloop van een proces aangeeft, of aangeeft wanneer een proces een bepaald stadium bereikt heeft. Een chemische indicator is een stof die, vaak door kleurverandering, aangeeft, wanneer de betrokken reactie een bepaald stadium bereikt heeft. Een biologische indicator is e...

Lees verder
1974
2021-04-17
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

indicator

(L., indicare = aanwijzen), aantoner. 1. Bv. fenolftaleïne is rood in een basisch en kleurloos in een zuur milieu. 2. Bij planten i.v.m. de bodem, bv. brandnetel wijst op nitraatrijke grond, zinkviooltje op sporen zink. Soorten die het eerst te lijden hebben van vervuiling signaleren vervuiling: bv. verdwijning van korstmossen.

Lees verder
1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

indicator

[Lat.], m. (-en, -s), 1. aanwijzer; (scheikunde) stof die, gedurende een reactie toegevoegd, aanwijst hoe die reactie verloopt, m.n. door kleurverandering (e); (ook) atoom, weggeslingerd uit een mengsel van een element met een radioactieve isotoop daarvan, dat dus de aanwijzing is voor de aanwezigheid van die isotoop; 2. (sociale wetenschappen) aa...

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

Indicator

stof die aanwijst hoe een scheikundige reactie verloopt

1949
2021-04-17
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Indicator

(Lat.; aanwijzer, verklikker; indiedre = aan wijzen, verklikken; → index). Substantie die gebruikt wordt om iets aan te tonen, b.v. den zuurgraad.

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Indicator

(scheik.), verbinding die, meestal door kleurverandering, het eindpunt van een titratie vermag aan te geven.

1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

indicator

m. aanwijzer.

1939
2021-04-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Indicator

(< Lat. indicare = aanwijzen). Lett. aanwijzer. Spec. gebruikt voor het aantal getallen A n en onderling ondeelbaar met n; het symbool 9 (n) hiervoor werd ingevoerd door Gauss (1777—1855).

Lees verder
1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Indicator

1° Wisk. De i. van een geheel positief getal a, met φ (a) aangeduid, en φ-functie van Euler genoemd, geeft het aantal getallen aan, die kleiner dan a zijn, en met a onderling ondeelbaar. Zijn p, q, r, enz. de onderling verschillende ondeelbare factoren van a, dan is de indicator van a gelijk aan a (1—1/p) (1—1...

Lees verder
1928
2021-04-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Indicator

betekent letterlijk aanwijzer. In de anatomie is indicator de naam voor de strekspier van den wijsvinger. In de scheikunde is een indicator een stof, die bijv. door kleurverandering aanwijst, met welke chemische samenstelling men te doen heeft. De bekendste indicator is lakmoes, een verfstof die door zuren rood en door basen blauw gekleurd wordt. W...

Lees verder
1923
2021-04-17
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Indicator

(Lat., aanwijzer), 1. (in de ontleedkunde) de musc. extensor indicis proprius 2. (in de scheikunde), stof, waardoor men, bij maat-analyse, aantoont, dat de scheikundige werking, die aan de analyse ten grondslag ligt, is afgelopen.

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Indicator

Indicator - een stof, welke kan dienen om het voltooien van een reactie aan te wijzen, meestal door het optreden van een kleurverandering meer speciaal gebruikt voor de neutraliseeringsreacties. Deze laatste indicatoren geven niet zooals men oorspronkelijk meende het punt, waarbij de vloeistof neutraal is, doch dat, waarbij een voor elke indicator...

Lees verder