Synoniemen van Indicatie

2019-11-22

Indicatie

Een indicatie is een 'aanwijzing' die een leerling met een beperking nodig heeft voor toelating tot het speciaal onderwijs of voor het krijgen van een rugzakje in het reguliere onderwijs. De indicatie wordt afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI). In het nieuwe onderwijssysteem gaat de indicatiestelling verdwijnen. Bij passend onderwijs kunnen samenwerkingsverbanden zelf besluiten of en op welke wijze ze leerlingen indiceren voor extra ondersteuning.

2019-11-22

indicatie

indicatie - Voorheen: een eerste aanduiding door bijvoorbeeld een hoekman van de bied- en laatkoersen waarop (waarschijnlijk) kan worden gehandeld. Meestal opgemaakt bij effecten waarin lang niet is gehandeld of bij effecten waarover voorbeurs nieuws is gekomen en waarvan de hoekman wil aftasten hoe vraag en aanbod liggen.

2019-11-22

indicatie

indicatie - Zelfstandignaamwoord 1. aanwijzing 2. aanduiding 3. (juridisch) grond van verdenking 4. (medisch) ziekteverschijnsel dat aanleiding is voor een bepaalde behandeling Woordherkomst Naamwoord van handeling van indiceren met het achtervoegsel -atie afgeleid van het Franse indication of daarvoor van het Latijnse 'indicatio'

2019-11-22

Indicatie

INDICATIE, v. (-s, ...tiën), aanwijzing; (recht.) grond van verdenking; inz. het kenteeken eener ziekte, de ziekte-aanwijzing.

2019-11-22

indicatie

indicatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-di-kaat-sie 1. een signaal van hoe het is ♢ dat is een indicatie dat ze ongelukkig is Zelfstandig naamwoord: in-di-kaat-sie de indicatie de indicaties Synoniemen aanwijzing, hint

2019-11-22

Indicatie

Vaststelling door het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) dat voor een bepaald persoon lichamelijke verzorging (thuiszorg) nodig is of een tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

2019-11-22

Indicatie

Indicatie - de omstandigheden en de motieven, die den arts tot een bepaalde wijze van genezing of behandeling doen besluiten.

2019-11-22

Indicatie

Indicatie - aanwijzing of aanduiding.

2019-11-22

indicatie

indicatie - v., aanwijzing.

2019-11-22

indicatie

indicatie - v. (indicatiën), aanwijzing; (recht.) grond van verdenking

2019-11-22

indicatie

v. (ziekte)aanwijzing; zie ook indicium.