Wat is de betekenis van IND?

2018
2020-10-31
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

IND

Het IND is de immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.

1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

IND

afk. van: 1. in nomine Dei, in de naam van God; 2. in nomine Domini,in de naam des Heren.