2020-04-06

Incidentele veranderingen

Incidentele veranderingen zijn plotseling en vrijwel altijd eenmalig. Een incidentele verandering kan reactief of proactief zijn. Sommige incidentele veranderingen dwingen een organisatie tot een snelle reactie. Voorbeelden van incidentele veranderingen zijn nieuwe wetgeving, het aandienen van een overnamekandidaat of een technologische doorbraak. Bij een proactieve verandering speurt de onderneming naar kansen en stippelt doelbewust de koers uit om deze te benutten.