Wat is de betekenis van inademen?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inademen

inademen - Werkwoord 1. (inerg) lucht uit de omgeving opnemen Adem de volgende keer eens diep in voordat je begint te schreeuwen, misschien koel je dan af. 2. (ov) samen met lucht in de longen opnemen Ongemerkt werd het giftige gas ingeademd....

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

inademen

inademen - regelmatig werkwoord uitspraak: in-a-de-men 1. lucht in je longen laten stromen ♢ je moet even diep inademen als je buiten komt Regelmatig werkwoord: in-a-de-men ik adem in (... ik inadem) ...

Direct toegang tot alle 10 resultaten over inademen?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

inademen

Lucht door je mond naar binnen zuigen. Lucht die je inademt, komt door de luchtpijp je longen en daarna de longblaasjes in. Daar wordt zuurstof in de lucht in je bloed opgenomen. Het in- en uitademen gaat altijd vanzelf. Je hoeft er niet bij na te denken. Dag en nacht, je hele leven lang. Je kunt wel even je adem inhouden, maar niet te lang. De pri...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Inademen

v., ynazemje.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Inademen

(ademde in, heeft ingeademd), 1. met de adem naar binnen brengen : een verpeste lucht inademen ; — ook fig.; 2. de adem inhalen.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

inademen

ademde, h. ingeademd (1 met de adem in de luchtwegen, in de longen halen; 2 de adem inhalen): 1. stof inademen; 2. wilt u eens inademen?

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

inademen

('in) (ademde in, heeft ingeademd) met de adem naar binnen halen : stof, een verpeste lucht –.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

inademen

(ademde in, heeft ingeademd), 1. (overg.) met de adem naar binnen brengen: een verpeste lucht —; ook fig.; 2. (onoverg.) de adem inhalen.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Inademen

INADEMEN, (ademde in, heeft ingeademd), met den adem naar binnen brengen : eene verpeste lucht inademen. INADEMING, v. (-en) het inademen; ademhaling, ademtocht.

2023-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Inademen

Inademen, bw. gel.l) door den neus naar of tot zich halen. *...ADEMING, v. (-en). l) Even als bij de werkwoorden met DOOR en HER zamengesteld, zullen wij bij die welke met IN zijn zamengesteld, de vervoeging weglaten, met verwijzing naar de werkwoorden zelven zonder de voorvoegsels./