Wat is de betekenis van in zijn knollentuin zijn?

2020
2021-12-07
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

In zijn knollentuin zijn

het naar de zin hebben

2020
2021-12-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

in zijn knollentuin zijn

(17e eeuw) (inf.) erg in zijn schik zijn; zich in zijn sas voelen. In deze informele uitdrukking (ontleend aan het jachtbedrijf) wordt gezinspeeld op de haas, die zich pas thuis voelt in zijn knollenveld, waar hij een paradijselijk leventje heeft. • Nou, jij schijnt van morgen in je knollentuin te wezen. (Justus van Maurik: Papieren kinderen....

Lees verder
1977
2021-12-07
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

in zijn knollentuin zijn

In zijn knollentuin zijn wil zeggen: in zijn schik zijn. in zijn element zijn. Deze uitdrukking is ontleend aan het jachtbedrijf en heeft betrekking op hazen die zich in het knollenland aan het loof van de knollen te goed doen. (,Jagerswoordenboek, Schiedam 1947, blz. 45).