Wat is de betekenis van IN ZAK EN AS ZITTEN?

1998
2022-01-21
Riemer Reinsma

Gezegden

IN ZAK EN AS ZITTEN

betekent: diep bedroefd zijn. De as is een symbool van de nietigheid van de mens. Volgens de Bijbel is de mens in wezen niets anders dan as en stof. Om die reden — schijnt het bestrooiden de Joden, als ze om een overledene rouwden, hun hoofd met as. Bovendien trokken ze een ‘saq’ aan, een zwart haren gewaad zonder mouwen, met alle...

Lees verder
1982
2022-01-21
De Tale Kanaans

J. van Delden

in zak en as zitten

oorspr.: in de rouw zijn. De uitdrukking betekent nu meer: terneergeslagen zijn, in de put zitten.

1977
2022-01-21
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

In zak en as zitten

eig. in rouw gedompeld zijn, doch veelal in ironische of schertsende zin gebruikt, met betr. ook tot weinig ernstige gevallen van het dagelijks leven. In bijbeltaal wordt de mens gelijkgesteld met stof en as vanwege zijn nietigheid in vergelijking met de Almachtige. De Israëlieten bestrooiden ten teken van rouw en verootmoediging zich het hoof...

Lees verder
1977
2022-01-21
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

in zak en as zitten

In zak en as zitten wil zeggen: zich in een toestand van droefheid en rouw bevinden. Deze uitdrukking komt op verschillende plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament voor en is ontleend aan het boek Esther (4:1, 4:3), waar geschreven staat: ‘Toen Mordechdi vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordechaï zijn klederen, hulde zich in za...

Lees verder