Wat is de betekenis van In octavo?

1994
2021-04-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

In octavo

[Lat.] in bep. formaat (vel in achten gevouwen).

1955
2021-04-22
vreemd

Vreemde woordenboek

In octavo

boekformaat van 16 bladz. per vel.

1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

In octavo

(Lat.), boekformaat waarbij het vel „in drieën” is gevouwen en er dus 16 blz. zijn.

1948
2021-04-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

in octavo

(Lat.) i. h. boekformaat v. 8 bladen of 16 blz.

1916
2021-04-22
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

In octavo

In boekformaat van 16 bladzijden per vel.

1910
2021-04-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

In octavo

In octavo - een vel papier in octavo d.i. in achten gevouwen en bevat dus 16 bladzijden; 8° formaat.