Wat is de betekenis van In: in abstracto?

1864
2022-06-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

In: in abstracto

In: in abstracto - in het algemeen, op zich zelf beschouwd; in blanco of bianco, wit, onbeschreven, oningevuld; in bonis, bij kas, gegoed; in calculo, in de berekening, in getal; in casu, in casum, in geval, in deze zaak; in causa, in de rechtszaak; in concrete, in een bepaald geval, in werkelijkheid; in continenti, dadelijk, op staanden voet, onve...

Lees verder