Wat is de betekenis van in de vaart komen?

2020
2021-09-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

in de vaart komen

als vaartuig in gebruik genomen worden. als vaartuig in gebruik genomen worden; voor de scheepvaart ingezet worden. Voorbeelden: De "Uilenspiegel" is een zusterschip van de "Lange Wapper", die in 1999 in de vaart kwam. http://www.deme.be/html/deme/NEWS/023new1102.htm, 2002

Lees verder