Wat is de betekenis van In de hand komen?

1977
2021-09-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

In de hand komen

van dienst beginnen te worden, gezegd van jonge mensen die reeds in staat beginnen te worden tot enig hulpbetoon. Eig. komen ter beschikking van een ander, in zijn macht komen, zodat hij er baat, voordeel van kan trekken. Zie Psalm 127:4: „Gelijk de pijlen zijn in de hand eens Heids, zodanig zijn de zonen der jeugd”; met de kanttekening...

Lees verder
1925
2021-09-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

In de hand komen

D.w.z. van dienst beginnen te worden, gezegd van jonge menschen, die reeds in staat beginnen te worden tot eenig hulpbetoon; eig. komen ter beschikking van een ander, in zijne macht komen, zoodat hij er baat, voordeel van kan trekken. Vgl. Psalm 127, vs. 4: Gelijck de pijlen zijn inde hant eenes Helts: sodanich zijn de sonen der jeucht; met...

Lees verder