Wat is de betekenis van Improvisatie?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

improvisatie

improvisatie - Zelfstandignaamwoord 1. ter plekke verzonnen versie van een muziekstuk, voorlezing, enz. dat niet van te voeren bedacht is Een improvisatie spelen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van improviseren met het achtervoegsel -atie Verwante begrippen improvise...

Lees verder
2017
2022-10-06
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Improvisatie

Uitvoering of compositie die niet gebonden is aan strikte formele regels, zoals in de vrije, ter plekke geïmproviseerde cadenza en een genre als de toccata.

2008
2022-10-06
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

improvisatie

(de; -s) GY - beweging(en) die op het moment van uitvoeren van een oefening ingelast worden, bv. om punten te redden als een element fout gaat, een verkeerde volgorde is gedaan of de juiste volgorde is vergeten.

Lees verder
2003
2022-10-06
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Improvisatie

Improvisatie (Lat. improvisus, onvoorzien) is het ter plaatse bedenken en spelen van muziek binnen bepaalde muzikale structuren en esthetische principes. Veel muzikale culturen kennen een vorm van improvisatie. In de westerse muziek treedt het meestal op binnen een compositie. Zo werd in de fauxbourdon uit de vroege Renaissance vanuit een melodie e...

Lees verder
1994
2022-10-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Improvisatie

[Fr. improvisation] op het moment van uitvoering bedacht lied, muziekstuk of voordracht.

1993
2022-10-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Improvisatie

onvoorbereid voorgedragen (muziek)stuk

1962
2022-10-06
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

improvisatie

het scheppen en gelijktijdig uitvoeren van een compositie zowel in de kunstals in de volksmuziek. Met het persoonlijker worden van de compositie sedert de 17de eeuw is de improvisatie geleidelijk verdwenen. Wel bleef ze bestaan in de liturgie van zowel de katholieke als de protestantse eredienst (liturgische improvisatie). Uit de Franse symfonische...

Lees verder
1955
2022-10-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Improvisatie

onvoorbereide redevoering; voor de vuist gemaakt dichtstuk; een op hetzelfde ogenblik als het gecomponeerd wordt, gespeeld toonstuk,

1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Improvisatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), rede, mondelinge of instrumentale voordracht, die op het ogenblik zelf bedacht is; inz. een voor de vuist gemaakt gedicht.

1949
2022-10-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Improvisatie

het voor de vuist spreken of het onvoorbereid behandelen van een onderwerp.

1948
2022-10-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

improvisatie

v. voor de vuist gemaakt dichtstuk, onvoor- bereid gehouden redevoering, voordracht van een muziekstuk op het ogenblik van de compositie zelve.

Lees verder
1947
2022-10-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Improvisatie

(1, algemeen) noemt men het voor de vuist spreken of het onvoorbereid behandelen van een of ander onderwerp in proza of poëzie, in de muziek het spelen van invallende, muzikale gedachten. De gave der improvisatie vindt men vooral bij volkeren, die met een levendige verbeelding zijn toegerust. Zo bestond er in Italië vanouds een grote bela...

Lees verder
1937
2022-10-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

improvisatie

v. improvisaties, improvisatiën (Fr. voor de vuist uitgesproken gedicht, redevoering, toespraak; voordracht v. e. muziekstuk op het ogenblik der compositie zelf), (s = z).

1933
2022-10-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Improvisatie

voor de vuist weg scheppen.

1933
2022-10-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Improvisatie

(Lat. in= niet, providere = vooruitzien), 1° het zonder voorbereiding vervaardigen en voordragen van een rede, gedicht e.d. Ook zulk een rede zelf wordt i. genoemd. Bij primitieve volken komt zij in de poëzie zeer veel voor, doch ook in hoogere culturen werd zij als een kunst beoefend. Zoo in Italië, tijdens de Renaissance. Hans Ander...

Lees verder
1932
2022-10-06
Muziek

Muziek lexicon

Improvisatie

Het spelen van een muziekstuk voor den vuist weg, zonder voorbereiding, ook zonder voorafgaande noteering, een gebruik, dat in vorige eeuwen door de musici, vooral door de grootere toondichters veel werd toegepast en dat sinds Beethoven sterk terugtrad. Vooral in den tijd der generaalbasmethode werd aan de fantasie der spelers veel vrijheid tot I....

Lees verder
1930
2022-10-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

improvisatie

enz. →: improvizatie enz.

1928
2022-10-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Improvisatie

noemt men het voor de vuist spreken of dichten, in de muziek het spelen van alle muzikale gedachten, die den musicus zo onder ’t spelen invallen, maar dan natuurlijk zó, dat ’t een welluidend geheel wordt. Door alle tijden heen heeft men veel belangstelling gehad voor dichterlijke improvisaties. Men vertelt o.a. van den Italiaans...

Lees verder
1914
2022-10-06
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

improvisatie

improvisatie - v., onvoorbereide redevoering; voor de vuist gemaakt dichtstuk; een op hetzelfde oogenblik als het gecomponeerd wordt, gespeeld toonstuk.

1908
2022-10-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Improvisatie

(fr. improvisation, van barb. lat.) redevoering, toespraak, welke voor de vuist wordt uitgesproken; van I. op het gebied der schilderkunst werd het eerst gesproken door Reynolds, die daaronder verstond een vlug, onvoorbereid ontwerp van een schilderij. Ook het onvoorbereid spelen eener rol wordt I. genoemd; het voornaamste gebied der I. is echter d...

Lees verder