Wat is de betekenis van Import der voornaamste wijnverbruikende landen (in 1000 hectoliter)?

1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Import der voornaamste wijnverbruikende landen (in 1000 hectoliter)

1931-’32 1932-’33 1933-’34 1934-’35 l935-’36 1936-’37 286 315 269 299 316 380 Duitschland 648 593 831 789 851 977 Egypte 98 86 36 59 65 68 908 2.212 685 311 233 478 Frankrijk 11.788* 16.628* 12.009* 12.372* 12.290* 11.653* Gr. Brittannië en N. Ierland 608 630 647 720 767 870 Nederland 117 79 11.83 78...

Lees verder