Wat is de betekenis van Impact?

2022
2023-01-28
vindpunt

Vindpunt.nl

impact

(zelfstandig naamwoord) [alg.] invloed, effect, uitwerking, draagwijdte, inwerking, weerslag - De weerslag van de financi?le crisis was groot, dit ogenschijnlijk kleine incident had een ongekende draagwijdte.

Lees verder
2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

impact

impact - Zelfstandignaamwoord 1. invloed, effect Woordherkomst Leenwoord uit het Engels.

Lees verder
2017
2023-01-28
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen omtrent PSI regulier en Plus

Impact

Impact is de invloed die een project heeft op stakeholders van het project. De invloed kan een economisch, sociaal of milieutechnisch karakter hebben, bijvoorbeeld: inkomensverbetering, het creëren van werkgelegenheid, kennisoverdracht, bijdrage aan de ontwikkeling van de keten, de sector of de maatschappij.

2009
2023-01-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

impact

(de) - het raken van de bal (met het slagvlak van de stok): moment of impact, het moment dat de bal tijdens de swing wordt geraakt. Herkomst: Eng. (het (krachtig) raken, treffen)

Lees verder
1994
2023-01-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Impact

[Eng. = het slaan tegen, van Lat. impingere, impactum = tegen iets aanslaan, van in = naar ... toe, en pangere = inslaan] werking, inwerking, ergens van uitgaande invloed of kracht.

1994
2023-01-28
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Impact

Impact is het duurzaam effect van een specifieke communicatie-uiting of reclamecampagne. Daar de term zeer vaag is, moet het gebruik ervan worden ontraden. NB: Impact met een hoofdletter heeft een speciale geoperationa¬liseerde betekenis binnen het Gallup/NIPO-onderzoek. Bij Impact-onderzoek wordt geregistreerd: a. Of men zich (bepaalde) adver...

Lees verder
1993
2023-01-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Impact

invloed

1991
2023-01-28
Media

Mediabegrippenlijst

Impact

impact is het duurzaam effect van een specifieke communicatie-uiting of communicatiecampagne. Daar de term zeer vaag is, moet het gebruik ervan worden ontraden. NB: Impact met een hoofdletter heeft een speciale geoperationaliseerde betekenis binnen het Gallup/NIPO-onderzoek. Bij Impact-onderzoek wordt geregistreerd: - of men zich advertenties kan...

Lees verder
1987
2023-01-28
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Impact

De indruk, die een bepaalde (reclame-)uiting maakt.

1974
2023-01-28
ABC van de Tennissport

Schrijver op Ensie

Impact

Ontmoeten van de bal en racket: moment of impact = het ogenblik dat de bal op het racket komt.

1972
2023-01-28
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Impact

(impakt) [Eng.], m., 1. werking, kracht, invloed die iets uitoefent: die maatregel had een — op de hele organisatie; 2. effect, doorwerking: de politieke — van het Watergate-schandaal.

Lees verder