Wat is de betekenis van Immanuel Kant?

2023-09-25
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724-1804) was een Duits verlichtingsfilosoof die wordt beschouwd als een van de belangrijkste denkers van het moderne Europa. Zijn invloed op het westerse denken is moeilijk te overschatten. Hij was de inspiratiebron voor het Duits idealisme van de late 18e en vroege 19e eeuw, en van het kantianisme. Zijn werken, met name die over e...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Immanuel Kant

(1724-1804), Duits wijsgeer, geboren in Koningsbergen, dat hij nooit verlaten heeft; de grondlegger van het criticisme*. dat hij heeft uitgewerkt in zijn drie grote Kritiken: Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft en Kritik der Urteilskraft, waarvan de eerste zijn kennistheorie, de tweede zijn ethiek en de derde zijn aesthetiek...

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Immanuel Kant?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Immanuel kant

Duits wijsgeer (Koningsbergen 22 Apr. 1724 - 12 Febr. 1804), is een der grootste denkers aller tijden, wiens invloed zich ook op het moderne denken (idealisme, existentialisme) bemerkbaar maakt. LEVEN Kant’s leven verliep wel is waar als een typisch, onbewogen geleerdenleven, maar de legende van kloosterachtige wereldvreemdheid en burgerlijk...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Immanuel kant

(1724/1804), Duitsch wijsgeer; hoogleeraar te Koningsbergen; v. enormen invloed o/d geheele na hem komende filosofie; grondlegger v/h criticisme. Leerde de autonomie v/d wil boven het verstand. Schreef o.a. „Kritik der reinen Vernunft” (1781), „Kritik der praktischen Vernunft”, (1788), en „Kritik der Urteilskraft&rdquo...

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Immanuel Kant

Grondlegger van het moderne wijsgeerige subjectivisme. Leven. * 22 April 1724 te Koningsbergen, als vierde van een zeer eenvoudig en godsdienstig (piëtistisch) gezin van negen kinderen, ✝ 12 Febr. 1804 aldaar. In tegenstelling met den reizenden Descartes heeft K.de grenzen van zijn vaderstad nagenoeg niet overschreden. Van 1732 tot 1740 ontvi...

2023-09-25
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Immanuel Kant

is een van de grootste wijsgeeren geweest, in scherpte van denken door niemand overtroffen, in diepte van denken slechts door mannen als Plato geëvenaard. Hij neemt in de geschiedenis van de filosofie een geheel eenige plaats in; de wijsgeeren, die na hem komen, kunnen zich aan zijn probleemstelling niet ontworstelen. De filosofie na Kant, het...

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Immanuel kant

duitsch wijsgeer, geb. 22 April 1724 te Koningsbergen als zoon van een zadelmaker, studeerde sedert 1740 aldaar in de theologie, waarmede hij echter reeds vroeg de studie der natuurwetenschappen, wiskunde en wijsbegeerte verbond, en die hij weldra geheel opgaf. Na het eindigen zijner academische loopbaan was hij gedurende negen jaren in verschillen...

2023-09-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Immanuèl Kant

de grootste wijsgeer van den lateren tijd, geb. 22 April 1724 te Koningsbergen, zoon van een zadelmaker, was sedert 1770 gewoon hoogleeraar aldaar, en stierf 12 Febr. 1804. Complete editien van K.'s werken leverden G. Hartenstein (10 dln. Leipzig 1838—39), K. Rosenkranz en F. W. Schubert (12 dln. Leipzig 1838—44).