2020-04-06

Ik ben genoemd

Weinigen geven zich dezer dagen zo bloot als Van den Berg. Er zijn er ‘die genoemd worden’ en die zelfs niet aan een onschuldig ‘kabinetje raden’ in deze krant willen meedoen. ‘De heer X. kan niet meedoen, hij is ministeriabel’, heet het dan in prof. dr. Akkermans-jargon via de voorlichter. (De Volkskrant 25-7-1998) Je kunt ónmogelijk zeggen dat Van Kooten en De Bie de bedenkers zijn van de uitdrukking ik ben genoemd. Dat is een heel gewone Nederlandse...