2020-02-19

Ijzer en staal

Ijzer en staal - de Ijzer en staalkroniek. Per jaarg. (52 nrs.) fr. p. p. f 6.—. Amsterdam. Boek-, kunst- en handelsdrukkerij v. h. Gebr. Binger. — Hood, C., Iron and Steel. Their Production and Manufacture.