2019-09-17

IJs

IJs is bevroren water of de bevroren bovenste laag van water. De vorming en aangroei van natuurijs is een proces dat van verschillende factoren afhangt. De vorming en aangroei van natuurijs is een uiterst ingewikkeld proces. Temperatuur, wind, bewolking en vochtigheid zijn van grote invloed. Ook de stroomsnelheid, diepte en ligging van het water spelen een belangrijke rol. Op stilstaand water vormt zich eerder ijs dan in een stromende rivier. Naarmate de waterplas dieper is, duurt het langer...

Lees verder
2019-09-17

ijs

Het begrip ijs heeft 33 verschillende betekenissen: 1) met ijsbrekers of sleepboten een vaargeul in het ijs maken 2) ijslaag van goede kwaliteit om op te schaatsen 3) zich grondig voorbereid hebben 4) doorzichtig en sterk ijs zonder luchtbellen of sneeuw waarop de schaatsen goed glijden 5) met ijsklontjes erin; zonder ijsklontjes erin 6) ijslaag waarop de schaatsen niet goed glijden, bijvoorbeeld door zand, sneeuw of aanslag 7) bevroren, tot een vaste toestand overgegane substantie die onder gew...

Lees verder
2019-09-17

Ijs:

1. door het - zakken,verzwakken; een inzinking krijgen; meer algemeen ook ‘falen’. Opgekomen in de sporttaal van het midden van de jaren tachtig, vnl. onder wielrenners. Syn. de man met de hamer tegenkomen. In het snikhete hooggebergte gebeurde met hem wat de renners ‘door het ijs zakken’ noemen. (De Morgen, 28/07/86) Breukink was door het rijden van een te groot verzet definitief door het ijs gezakt en bevond zich na zijn verlies van f04 op de derde plaats in het klassement op 2’o6 v...

Lees verder
2019-09-17

IJs

IJs - 'door het ijs zakken': falen. Deze uitdrukking werd wellicht eerst in het wielerjargon gebruikt en pas daarna populair in voetbalkringen. De Argentijnen beheersten zich beter, kregen één gele kaart wegens hands van Sensini, begingen slechts veertien overtredingen, maar zakten door het ijs als wereldkampioen. - de Volkskrant 9.6.1990 Een paar dagen later verklaart Michels, voor wie de 'drie van Milaan' menselijk gezien door het ijs zijn gezakt, dat Van Basten zijn excuus heeft aangeboden...

Lees verder
2019-09-17

ijs

a. Bevroren water dat culinair zijn toepassing vindt voor het koelen van of koel houden van spijzen, producten en/of dranken. b. Koud mengsel en bereid uit ijspoeder of ijs-mix met melk of room (zie ook: consumptie-ijs. ​

Lees verder
2019-09-17

IJs

IJs - voor de definitie zie ice.

2019-09-17

ijs

ijs - zelfstandig naamwoord 1. bevroren water ♢ als er ijs op de sloot ligt, gaan we schaatsen 1. je op glad ijs begeven [gaan praten over iets waar je niet genoeg van weet] 2. goed beslagen ten ijs komen [je goed voorbereid hebben] 3. het ijs is gebroken

Lees verder
2019-09-17

Ijs

Verkorting van IJsbert of IJsbrand.

2019-09-17

Ijs

IJS, o. bevroren water: op, over het ijs loopen; ijs en weder dienende; koud als ijs, zeer koud; met St. Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen, nooit; — er is geen ijs, of het kost menschenvleisch, verdrinken er altijd; — het ijs breken, (eig.) het vaarwater open maken; (fig.) de eerste moeilijkheden uit den weg ruimen; inz. de eerste stijfheid en gedwongenheid van eene bijeenkomst, eene kennismaking, bij het aanknoopen van een gesprek breken door een aardig woord; toenadering brengen...

Lees verder
2019-09-17

IJs

IJs is bevrozen water of water, hetwelk ten gevolge van eene lage temperatuur tot een vasten toestand is overgegaan. De warmtegraad, waarbij zulks geschiedt, wordt op den 100-deeligen thermometer door eene 0 aangewezen. Water verandert alzoo in ijs, zoodra zijn warmtegraad tot 0° van den honderddeeligen thermometer gedaald is, en het daarna nog warmte verliest. Fahrenheit heeft intusschen reeds opgemerkt, dat het water, zonder dat het verstijft, tot een veel lageren warmtegraad — ja, tot -12...

Lees verder
2019-09-17

ij's

ij's - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ij

Lees verder
2019-09-17

IJs

IJs - Water in den vasten aggregaatstoestand. Het vriespunt van water onder een druk van 76 cM. kwik is het nulpunt van de thermometerschalen van Celsius en van Réaumur. Bij hoogeren druk ligt het vriespunt lager. Deze eigenschap kan op eenvoudige wijze worden gedemonstreerd. Worden n.l. aan een metalen draad, die om een stuk ijs is geslagen, gewichten gehangen, waardoor de draad een druk uitoefent op het ijs, dan wordt ter plaatse, waar het ijs dezen druk ondervindt, het vriespunt verlaagd, wa...

Lees verder
2019-09-17

IJs

IJs - Organ des „Verband deut. Eis-Händler u. Fabrikanten”. Jg. 1910. 12 Hefte. Hamburg-Altona, Verlag f. Kälte-Industrie. M 10.—.

2019-09-17

ijs

ijs - De vaste vorm van water, die ontstaat door bevriezing.

2019-09-17

Ijs

is de vaste aggregatietoestand van water, die door bevriezing ontstaat bij een temperatuur van o° Celsius, o° Réaumur of 320 Fahrenheit, bij normalen barometerstand. Onder verhoogden druk ligt ’t vriespunt lager: bij 13000 atmosferen is ’t bijv. —18° Celsius. Daarom kan men ijs doen smelten door er druk op uit te oefenen.Voor het smelten van ijs, d.w.z. om het ijs van o° in water van 0° te veranderen, is veel warmte nodig, vandaar dat de rivieren en k...

Lees verder