2020-02-29

ijs

Het begrip ijs heeft 33 verschillende betekenissen: 1) met ijsbrekers of sleepboten een vaargeul in het ijs maken 2) ijslaag van goede kwaliteit om op te schaatsen 3) zich grondig voorbereid hebben 4) doorzichtig en sterk ijs zonder luchtbellen of sneeuw waarop de schaatsen goed glijden 5) met ijsklontjes erin; zonder ijsklontjes erin 6) ijslaag waarop de schaatsen niet goed glijden, bijvoorbeeld door zand, sneeuw of aanslag 7) bevroren, tot een vaste toestand overgegane substantie die onder gew...

2020-02-29

IJs

IJs is bevroren water of de bevroren bovenste laag van water. De vorming en aangroei van natuurijs is een proces dat van verschillende factoren afhangt. De vorming en aangroei van natuurijs is een uiterst ingewikkeld proces. Temperatuur, wind, bewolking en vochtigheid zijn van grote invloed. Ook de stroomsnelheid, diepte en ligging van het water spelen een belangrijke rol. Op stilstaand water vormt zich eerder ijs dan in een stromende rivier. Naarmate de waterplas dieper is, duurt het langer...

2020-02-29

IJs

IJs - 'door het ijs zakken': falen. Deze uitdrukking werd wellicht eerst in het wielerjargon gebruikt en pas daarna populair in voetbalkringen. De Argentijnen beheersten zich beter, kregen één gele kaart wegens hands van Sensini, begingen slechts veertien overtredingen, maar zakten door het ijs als wereldkampioen. - de Volkskrant 9.6.1990 Een paar dagen later verklaart Michels, voor wie de 'drie van Milaan' menselijk gezien door het ijs zijn gezakt, dat Van Basten zijn excuus heeft aangeboden...

2020-02-29

IJs

IJs - voor de definitie zie ice.

2020-02-29

ijs

a. Bevroren water dat culinair zijn toepassing vindt voor het koelen van of koel houden van spijzen, producten en/of dranken. b. Koud mengsel en bereid uit ijspoeder of ijs-mix met melk of room (zie ook: consumptie-ijs. ​

2020-02-29

ijs

ijs - zelfstandig naamwoord 1. bevroren water ♢ als er ijs op de sloot ligt, gaan we schaatsen 1. je op glad ijs begeven [gaan praten over iets waar je niet genoeg van weet] 2. goed beslagen ten ijs komen [je goed voorbereid hebben] 3. het ijs is gebroken...

2020-02-29

Ijs

IJS, o. bevroren water: op, over het ijs loopen; ijs en weder dienende; koud als ijs, zeer koud; met St. Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen, nooit; — er is geen ijs, of het kost menschenvleisch, verdrinken er altijd; — het ijs breken, (eig.) het vaarwater open maken; (fig.) de eerste moeilijkheden uit den weg ruimen; inz. de eerste stijfheid en gedwongenheid van eene bijeenkomst, eene kennismaking, bij het aanknoopen van een gesprek breken door een aardig woord; toenadering brengen...

2020-02-29

Ijs

Verkorting van IJsbert of IJsbrand.

2020-02-29

IJs

IJs is bevrozen water of water, hetwelk ten gevolge van eene lage temperatuur tot een vasten toestand is overgegaan. De warmtegraad, waarbij zulks geschiedt, wordt op den 100-deeligen thermometer door eene 0 aangewezen. Water verandert alzoo in ijs, zoodra zijn warmtegraad tot 0° van den honderddeeligen thermometer gedaald is, en het daarna nog warmte verliest. Fahrenheit heeft intusschen reeds opgemerkt, dat het water, zonder dat het verstijft, tot een veel lageren warmtegraad — ja, tot -12...

2020-02-29

IJs

IJs - Water in den vasten aggregaatstoestand. Het vriespunt van water onder een druk van 76 cM. kwik is het nulpunt van de thermometerschalen van Celsius en van Réaumur. Bij hoogeren druk ligt het vriespunt lager. Deze eigenschap kan op eenvoudige wijze worden gedemonstreerd. Worden n.l. aan een metalen draad, die om een stuk ijs is geslagen, gewichten gehangen, waardoor de draad een druk uitoefent op het ijs, dan wordt ter plaatse, waar het ijs dezen druk ondervindt, het vriespunt verlaagd, wa...

2020-02-29

IJs

IJs - Organ des „Verband deut. Eis-Händler u. Fabrikanten”. Jg. 1910. 12 Hefte. Hamburg-Altona, Verlag f. Kälte-Industrie. M 10.—.

2020-02-29

ijs

ijs - De vaste vorm van water, die ontstaat door bevriezing.

2020-02-29

Ijs

is de vaste aggregatietoestand van water, die door bevriezing ontstaat bij een temperatuur van o° Celsius, o° Réaumur of 320 Fahrenheit, bij normalen barometerstand. Onder verhoogden druk ligt ’t vriespunt lager: bij 13000 atmosferen is ’t bijv. —18° Celsius. Daarom kan men ijs doen smelten door er druk op uit te oefenen.Voor het smelten van ijs, d.w.z. om het ijs van o° in water van 0° te veranderen, is veel warmte nodig, vandaar dat de rivieren en k...

2020-02-29

Ijs

Wordt bereid of bereden. — ’t Enige, waar Hollanders warm voor lopen. — Water, door de kou gehard.

2020-02-29

IJs

is → water in de vaste phase. Hexagonaal gekristalliseerd; doorschijnend, vrijwel kleurloos, in dikke lagen blauw. Het smeltpunt onder 1 at druk is aangenomen als nulpunt van de thermometerschaal van Celsius; de smeltingswarmte is 79,67 cal. per g. Bij het smelten wordt, anders dan bij de meeste stoffen, het volume kleiner; het soortelijk gewicht is 0,917; ijs drijft op water; dit verschijnsel, samen met de abnormale uitzetting van water is van groot belang in de levende natuur (zie →...