Wat is de betekenis van Ijdeltuiterij?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ijdeltuiterij

v. (-en), 1. fraaie nietigheden, opschik ; 2. handelingen van een ijdeltuit; 3. het zijn van een ijdeltuit.

2024-07-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ijdeltuiterij

(tə'rij) v. (-en) 1. Eig. het → ijdeltuit zijn. 2. Metn uiting daarvan.

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

ijdeltuiterij

v. (-en), 1. praal, opschik; 2. het gedrag van een ijdeltuit.

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Ijdeltuiterij

IJDELTUITERIJ, v. fraaie nietigheden, opschik; het zijn van een ijdeltuit.