Wat is de betekenis van IJdelheid?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ijdelheid

ijdelheid - Zelfstandignaamwoord 1. het zich toeleggen op betekenisloze uiterlijkheden Woordherkomst Afgeleid van ijdel met het achtervoegsel -heid.

2024-07-16
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

IJdelheid

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, in de eerste betekenis soms gevolgd door en najagen van wind, alles is schone schijn, zonder zin en inhoud; uitgesproken als serieus of ironisch commentaar op ijverige inspanningen om bezit of roem te verwerven; (ironisch) het toppunt van ijdelheid of overdreven aandacht of waardering voor het eigen uit...

2024-07-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ijdelheid

ijdelheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ij-del-heid 1. het door anderen bewonderd en geprezen willen worden ♢ dat hij zich zo presenteert is een en al ijdelheid 2. de opvatting dat dingen niets voorstellen ...

2024-07-16
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

IJdelheid

Kinderen zijn nog niet echt ijdel Kinderen worden zich steeds meer bewust van mode en merken. Dat komt doordat er veel meer reclame is, waardoor ze er ook meer van weten, en er komen steeds meer nieuwe merken op de markt. Die keuzemogelijkheid maakt ook dat kinderen nog meer dan vroeger de kans hebben zich door kleding van elkaar te onderscheiden....

2024-07-16
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

IJDELHEID

overdreven egocentrische waardering van bepaalde eigenschappen, vaak zonder verband met de realiteit of met de waardering van anderen. Een ijdel iemand is iemand die meer tracht te schijnen dan hij werkelijk is en die, om zich te doen gelden, vaak leugens vertelt of simuleert. Ijdelheid is vaak een - uiterlijk teken van het tegendeel: gebrek aan ze...

2024-07-16
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

IJDELHEID

der ijdelheden luidt de aanhef van het boek Prediker. De betekenis van het Hebreeuwse woord, dat met ijdelheid vertaald wordt, is in de eerste plaats nietigheid en vergankelijkheid. Het wekt gedachten aan stof en damp en het is misschien etymologisch verwant met de naam Abel, aan wiens leven door Kaïn een snel einde gemaakt werd. Prediker spre...

2024-07-16
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ijdelheid

s., idelens, idelheit; (nietigheid), neatigens, nearzigens; (inbeelding), greatskens, wizens.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ijdelheid

v. (...lieden), 1. nietigheid, vergankelijkheid : de ijdelheid van ’t ondermaanse; 2. nietigheid, nietige zaak of ding: de ijdelheden dezer wereld; 3. de zucht om door anderen bewonderd en geprezen te worden, pronkzucht: de vrouwelijke ijdelheid; — te hoge dunk van eigen voortreffelijkheid: zijn ijdelheid kent g...