Wat is de betekenis van IFRS?

2024-05-27
Luchtvaart begrippenlijst

Koningklijke Schiphol Group (2016)

IFRS

International Financial Reporting Standards: de door Schiphol Group gehanteerde internationaal bepaalde en erkende boekhoudregels

2024-05-27
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

IFRS

International Financial Reporting Standards; de grondslagen voor de externe verslaggeving zoals die zijn opgesteld door de International Accounting Standards Board.

2024-05-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

IFRS

International Financial Reporting Standards: internationaal geldende richtlijnen waaraan de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen buiten de Verenigde Staten van Amerika moet voldoen.

2024-05-27
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

IFRS

IFRS - International Financial Reporting Standards. Deze standaarden omvatten uniforme internationale normen voor financiële verslaglegging en worden opgesteld door IASB. IFRS vervangen IAS.