Wat is de betekenis van Ier (landbouw)?

1937
2021-06-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Ier (landbouw)

Vloeibare mest, gier, aalt, (in de oostelijke provincies). Ier bevat ureum, dat gemakkelijk ontleedt en in ammoniak overgaat. De waarde van ier vermindert, als zij aan de lucht wordt blootgesteld, doordat de ammoniak vervluchtigt.

Lees verder