Wat is de betekenis van Iemand troef geven?

1977
2021-05-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Iemand troef geven

hem slagen geven; ook iemand flink te woord staan, hem duchtig de waarheid zeggen, hem aftroeven (zie ald.). Deze in de alg. taal niet meer gangbare, sinds de 17de e. bekende uitdr. is ontleend aan het kaartspel, waarin de troef de kaart is waarmee de andere kaarten genomen of geslagen kunnen worden. Er bestaat ook een ww. troeven met de bet. slaan...

Lees verder
1925
2021-05-08
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Iemand troef geven

D.w.z. slagen geven; ook iemand flink te woord staan, hem duchtig de waarheid zeggen, hem (aftroeven of overtroeven (‘Iemand aftroeven’; Tuerlinckx, 495; [i]Antw. Idiot.[/i] 929; Villiers, 129); fri. troef op spylje; oantroevje, gevoelig aankomen; tatroevje, krachtig slaan. Vgl. Van Effen, Speet. IV, 1...

Lees verder