Wat is de betekenis van Iemand tegen zich in het harnas jagen?

2020
2021-05-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

iemand tegen zich in het harnas jagen

iemand boos maken; iemand uitdagen. Voorbeelden: 'Ten slotte werd ik geconfronteerd met pijnlijke familiedrama's. Mensen worden tegen elkaar in het harnas gejaagd, velen gaan er fysiek en mentaal aan ten onder.' De Standaard, 1997 In Washington wordt nu gesuggereerd dat de Amerikaanse president weliswaar zal vas...

Lees verder
2020
2021-05-08
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Iemand tegen zich in het harnas jagen

iemand door de eigen toedoen boos maken

1977
2021-05-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Iemand tegen zich in het harnas jagen

hem vertoornen, zich hem tot vijand maken. De uitdrukking, sinds de 17de e. opgetekend, herinnert aan de riddertijd, toen een edelman die vertoornd was of beledigd geworden, zijn wapenrusting aantrok om een gevecht te beginnen. Het harnas aantrekken voor (of tegen) iemand, iemands verdediging op zich nemen, resp. tegen hem ten strijde trekken. Vgl....

Lees verder
1921
2021-05-08
Levende taal

T. Pluim - 1921

Iemand tegen zich in het harnas jagen

zich iemands vijandschap op den hals halen. Wanneer oudtijds een ridder beleedigd werd, trok hij zijn harnas aan om zich op zijn beleediger te wreken.