Wat is de betekenis van Iemand niet kunnen luchten of zien?

2024-06-17
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Iemand niet kunnen luchten of zien

een hekel aan iemand hebben

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Iemand niet kunnen luchten of zien

D.w.z. iemand niet kunnen uitstaan, niet kunnen ruiken noch zien (fr. ne pas pouvoir sentir qqn.; hd. einen nicht riechen können), welke beteekenis het wkw. luchten in de middeleeuwen reeds had. Zie Despars, 4, 383: Dies hem t ghemeente zo overgrootelix belchde, dat zy hem niet langher ghesien en mochten nochte luch...